nedelja, 9. oktober 2016

Ruševinski izpiti Zagorje, 8.10.2016

                                         Foto: Jernej Tominc

                                         Foto: Jernej Tominc

                                         Foto: Jernej Tominc

                                         Foto: Jernej Tominc

                                         Foto: Jernej Tominc

                                         Foto: Jernej Tominc